Anna Staręga

OGARNĄĆ CHAOS,

CZYLI JAK PLANOWAĆ I WIDZIEĆ EFEKTY

Podstawowym problemem dziecka wrzuconego w tryby nauki zdalnej, poza tęsknotą za kolegami, jest trudność w zapanowaniu nad otrzymywanymi informacjami, wysyłanymi wiadomościami, ustawieniem sobie priorytetów w pracy. Wkrada się chaos, który za rękę prowadzi frustrację, a ta zrezygnowanie …

A może jest sposób na to, żeby ten wir informacyjny okiełznać? Zdecydowanie tak! Kluczem do odnalezienia się zarówno w sytuacji zdalnego nauczania, ale również uniwersalną umiejętnością wykorzystywaną przez całe życie, jest PLANOWANIE I MONITOROWANIE POSTĘPÓW.

Największe, najlepiej działające firmy, opierają swój sukces na właściwym planowaniu pracy. Bazują na dostępnych, sprawdzonym narzędziach gwarantujących właściwą organizację pracy. W Japonii jedną z najbardziej skutecznych metod zarządzania jest KANBAN.

CZYM JEST KANBAN?

(…)słowa „kan” i „ban” w wolnym tłumaczeniu można przełożyć na „widoczny” oraz „kartka papieru”, jednak całe określenie oznacza również tabliczkę z napisem informacyjnym lub szyld.
Metoda Kanban opiera się na wizualizacji procesu, podczas którego stosowana może być na przykład tak zwana tablica kanbanowa, która może mieć postać fizyczną lub wirtualną. Najprostszy układ takiej tablicy to podział na czynności „do zrobienia”, „w trakcie” oraz „zrobione”, które mogą być opisane na różnym poziomie szczegółowości. – LUQAM

Pytanie, czy sprawdzoną biznesową metodę możemy przenieść na grunt szkolny?
Przykład przed Wami. Przedstawiamy Wam metodę planowania opartą o schemat KANBAN. My nazwaliśmy ją TRELLO (to internetowa aplikacja do tworzenia list w stylu Kanban)

JAK WYGLĄDA PRACA Z TABELĄ?

Zapraszamy do naszego przewodnika

CO ZYSKUJESZ PLANUJĄC?

  • wizualizujesz zadania – wiesz, czego chcesz się nauczyć
  • widzisz postępy, Twoja kolumna DO ZROBIENIA staje się pusta
  • niczego nie pominiesz, o wszystkich zadaniach będziesz pamiętać
  • zyskujesz czas na swoje pasje
  • masz poczucie sukcesu – rośnie Twoja wewnętrzna motywacja
  • nabywasz umiejętność, którą będziesz wykorzystywać przez całe życie