Anna Staręga

Uczeń w koronachaocie, czyli jak pomóc uczniom
w organizacji pracy w domu?

Ta wyjątkowa sytuacja związana z koniecznością prowadzenia zajęć zdalnych, związanych z pandemią koronawirusa, nakłada na nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców nowe obowiązki. Powoduje, że wszyscy musimy z otwartymi na nowości umysłami, sprostać postawionemu przed nami zadaniu. Jak w każdej nietypowej sytuacji ważne jest, aby nie ulec powszechnemu chaosowi, unikać nerwowych, nieprzemyślanych decyzji. Dotyczy to również pracy w systemie distance learning. Jest to wbrew pozorom narzędzie, które umożliwia nauczycielowi spełnienie edukacyjnych marzeń o autentycznym wprowadzeniu ucznia w świat nauczanego przedmiotu, poprzez wyjście poza sztywne 45 minut lekcji. Otwiera się pole do naszej kreatywności. Do zastanowienia się, jak przeprowadzić dziecko przez wymagane podstawą treści, pobudzając jego naturalną ciekawość światem, wykorzystując możliwości, których nie mamy podczas typowej, ławkowej lekcji.

Każda nowość wymaga przemyślenia, planu, strategii. Ważne jest to, abyśmy nie utopili uczniów w zalewie naszych ambicji i pomysłów. Żeby działania nauczycieli z danej szkoły były skuteczne i wartościowe dla dzieci, wymagają koordynacji działań. I tu na przeciw potrzebom wychodzą narzędzia cyfrowe XXI wieku, takie jak pakiet OFFICE 365. Jest to doskonałe narzędzie, dzięki któremu:

  • nauczyciele mogą skoordynować swoje działania oraz w sposób optymalny, przygotować materiał i dostosować do możliwości
  • uczniowie otrzymują nieocenioną pomoc w zaplanowaniu dnia pracy
  • rodzice mogą wspierać swoje dzieci znając szczegóły zagadnień i wymagań związanych z poszczególnymi przedmiotami
  • dyrekcja na bieżąco ma możliwość monitorowania realizacji podstawy programowej

Jak to zrobić? Zachęcamy do zapoznania się z naszą propozycją

Po zalogowaniu się do pakietu OFFICE 365, wybierz aplikację WORD

Następnie wybierz zakładkę pusty dokument

Przechodzimy do tworzenia harmonogramu. Za tę część powinna być odpowiedzialna grupa koordynatorów, powołana przez dyrekcję. Ich zadaniem będzie przygotowanie dla każdego oddziału tabeli z wypisanymi z planu lekcjami i udostępnienie linku wszystkim nauczycielom.

Każdy nauczyciel uzupełnia rubryki temat, polecenia, narzędzia oraz przewidywany czas. Wpisy zapisywane są automatycznie i dostępne dla wszystkich, którzy otrzymają od koordynatora link

Jak umożliwić nauczycielom edycję tabeli?

Wciśnij przycisk UDOSTĘPNIJ

pokaże się okno, w którym możemy ustawić parametry dotyczące edycji

Zezwól na edytowanie wszystkim osobom , do których wyślesz link. Skopiuj go i przekaż nauczycielom za pośrednictwem komunikatorów, dziennika elektronicznego lub maila.

W jaki sposób przekazać kompletną tabelę uczniom? Wracamy do ikony udostępniania. Pojawia się znane nam już okienko

Wchodzimy w tę zakładkę
odznaczamy okienko ZEZWALAJ NA EDYTOWANIE, skopiuj link i prześlij go uczniom

Zachęcamy do śledzenia naszych wpisów dotyczących edukacji w systemie distance learning. Będziemy na bieżąco publikować materiały które pomogą uczniom w odnalezieniu się w tej niecodziennej rzeczywistości. Planujemy cykl poradnikowy dotyczący skuteczności nauki, rozwoju umiejętności planowania pracy, samokontroli.