Anna Staręga

UWAŻNE UCZENIE SIĘ, czyli czym jest edukacja?

Edukacja. Wydawałoby się, że każdy, kto kiedykolwiek miał z nią coś wspólnego, staje się ekspertem w temacie. Wszyscy mamy w podświadomości określony model, wzór edukacji. Klasa. Nauczyciel przy biurku, mówi, naucza, przekazuje wiedzę. Z drugiej strony uczniowie usadzeni w ławkach, zobligowani do czterdziestopięciominutowej aktywności. Słuchają, a więc się uczą. Jeśli proces zakończy się sukcesem, tzn., dziecko otrzyma satysfakcjonującą jego i rodziców ocenę, oznacza to, że nauczyciel dobrze wykonał swoją pracę. Znajomo brzmiący opis? Pewnie dla wielu. Edukacja to jednak zdecydowanie więcej, niż tylko transmitowanie treści.

Definicja EDUKACJI

Już starożytni wiedzieli, że nic tak nie wpływa na skuteczność nauki, jak zdobywanie wiedzy przez doświadczenie, przeżycie. Nasza edukacyjna rzeczywistość niestety często nam pokazuje, że dziecko poddawane procesowi edukacyjnemu, czerpie więcej z sytuacji pozaszkolnych, traktując przy tym instytucję, jako bezwartościowy obowiązek, nie zaspokajający jego potrzeb. Albert Einstein stworzył nawet swoistą definicję skutecznej edukacji:

EDUKACJA wg Alberta Einsteina

Czy to oznacza, że szkoła nie jest potrzebna do właściwego rozwoju młodego człowieka? Jest potrzebna i to bardzo. Powinna jednak nadążać za czasami, wyjść z XIX-wiecznych, przeterminowanych, nieaktualnych metod nauczania. Odpowiedzieć na potrzeby ucznia.

Zmiany w EDUKACJI

Wydaje się, że należałoby zacząć od ponownego zdefiniowania ról osób uczestniczących w edukacji. Postaciami sobie potrzebnymi, dopełniającymi się wzajemnie są UCZNIOWIE…

… i NAUCZYCIELE

Punktem wyjścia do skutecznej zmiany, reformy w edukacji jest umiejętność efektywnej współpracy między nimi. Nauczyciel, to osoba, która ma być diagnostą możliwości i mocnych stron swojego podopiecznego, przewodnikiem po mocach, które nieuświadomione w uczniu drzemią. Jest niezbędny w prowokowaniu dziecka do osiągania sukcesu. A jaka jest rola ucznia? Próbować, podejmować wyzwania, obdarzyć swojego mentora zaufaniem i szacunkiem. Odkrywać pokazywany przez niego świat poprzez zadawanie pytań, rozmowę, niezgodę z formułowanymi tezami, dyskusję. Tylko taka synergia, daje szansę na skuteczną edukację.

Skuteczna EDUKACJA

Rozbudzenie fascynacji tematem, zdziwienie, zaciekawienie, rozwój pasji i na końcu frajda z nauki, to czynniki warunkujące edukacyjny sukces dzieci. I tu przed wyzwaniem stajemy my – rodzice i nauczyciele:

cyt. za C. Hassed, R. Chambers – Uważne uczenie się

Nauczmy dzieci obserwować i widzieć, nie koncentrujmy się na tym, co niedoskonałe. Utrwalajmy w nich dobre nawyki, otwórzmy je na otaczający świat!

INSPIRACJA:
http://www.uwazneuczeniesie.pl