CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

POKAZUJEMY CEL

Wychodzimy z założenia, że dziecko będzie uczyło się skutecznie, jeśli zrozumie cel aktywności i będzie umiało wzbudzić w sobie wewnętrzną motywację do pracy

UPRASZCZAMY TO, CO SKOMPLIKOWANE TŁUMACZĄC NA JĘZYK OBRAZÓW

Mózg myśli obrazami. Dlaczego nie wykorzystać tej zależności do aktywnego i atrakcyjnego przekazania uczniom treści? Współpracujemy z uczniami, nauczycielami i rodzicami, wprowadzając w świat GRAFONOTEK, czyli notatek, w których słowo łączy się z obrazem. Taka plansza zwiększa skuteczność odkodowywania, czyli przywoływania konkretnych treści.

UCZYMY MYŚLENIA ANALITYCZNEGO

Tworzymy i uczymy tworzyć grafonotkowe karty pracy. Ich przyjazna forma powoduje, że dzieci zdecydowanie chętniej je realizują. Korzyści są wymierne, ponieważ tego typu materiały to pierwszy krok do wykształcenia u dzieci umiejętności analizy treści, selekcji informacji, tworzenia powiązań przyczynowo – skutkowych

MOTYWUJEMY

Wykorzystując technikę nowoczesnej kaligrafii, komponujemy plakaty typograficzne

PROMUJEMY

Realizujemy przykuwające wzrok personalizowane plakaty, wykonane metodą grafonotkową

DOŁĄCZ DO NAS